كل عناوين نوشته هاي سعيد

سعيد
[ شناسنامه ]
شکــــستن يـــک آدم تــاوان سنـــگينــي دارد... ...... سه شنبه 91/8/30
لحظه ي مردنم در آغوشت ............. ...... سه شنبه 91/8/30
اين روزها «صائب» ميخوانم ...... شنبه 91/3/13
امشب خيال دارم تا صبح گريه کردن ...... شنبه 91/3/13
کاريکاتور ...... شنبه 91/3/13
(دکتر شريعتي) ...... شنبه 91/3/13
شكست، نتيجه جنگ با ايران ...... شنبه 91/3/13
بي تو مهتاب... ...... شنبه 91/3/13
عشقبازي رب با بنده اش ... ...... پنج شنبه 90/12/25
طنز... ...... سه شنبه 90/12/23
  ==>   ليست آرشيو شده ها