سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایه ها

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شکــــستن یـــک آدم تــاوان سنـــگینــی دارد...

شعر ,     نظر

 دختر جنوبی

 

او هم آدم است

اگـــــــر دوستت دارم هـــایت را نشنیـــــده گرفت

غصه نخــــور

اگــــر رفت گریـــــــه نکن

یک روز چشمــــهآی یکــــ نفر عــــاشقش میکند

یک روز معنی کم محلی را می فهمد

یک روز شکستـن را درک میکند

آن روز می فــــــهمد آه هـایی که کشیدی

از تـــــه ِ تـــــهِ قلبت بوده!

می فهــــمد شکـــــستـن یک آدم تــــاوان سنگینی دارد...